راهنمای تشخیص ایراد دربهای اتوماتیک در قایمشهر

کد مطلب : 411
تعداد بازدید : 1142
23 آذر 1400
شرکت مازند حفاظ چند راهکار ساده و کارامد را برای تشخیص مشکلات احتمالی دربهای اتوماتیک در قایمشهر با شما در میان خواهد گذاشت.
راهنمای تشخیص ایراد دربهای اتوماتیک در قایمشهر

 

راهنمای تشخیص ایراد دربهای اتوماتیک در قایمشهر

شرکت مازند حفاظ چند راهکار ساده و کارامد را برای تشخیص مشکلات احتمالی دربهای اتوماتیک در قایمشهر با شما در میان خواهد گذاشت.

ایراد احتمالی اول : جکها حرکتی نداشته و نه باز و نه بسته می شوند. 

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد :

1- جکها خلاص می باشند و باید آنها را از خلاصی خارج کنید .

2- ممکن است برق دستگاه قطع باشد و در این صورت چراغ های چشمی را کنترل و پس از اطمینان حاصل، فیوزهای برق ساختمان را بررسی کنید.

3- ممکن است تنها ریموت کنترل شما خراب باشد و با ریموت کنترل دیگر آنرا تست کنید .

4- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا، جکها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات مازند حفاظ تماس بگیرید.

ایراد احتمالی دوم : یکی از دربها حرکت نمی کند .

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد :

1- ممکن است جک خلاص باشد و جک را باید از خلاصی خارج نمایید .

2- تنظیم ریموت به هم خورده و تنها فرمان حرکت یکی از دربها را به جک می دهد.

3- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا درها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات مازند حفاظ تماس بگیرید.

ایراد احتمالی سوم : دربها باز می شوند و بسته نمی شوند .

راهکار : چشمی دستگاه دچار مشکل می باشد .بررسی کنید مانعی جلوی چشمی ها نباشد و در صورتی که چراغهای چشمی خاموش شده با واحد سرویس و خدمات مازند حفاظ تماس بگیرید.

ایراد احتمالی چهارم : دربها در زمان بسته شدن می ایستند و یا دوباره باز می شوند .

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد :

1- ممکن است یکی از ریموت کنترل ها به دستگاه و جکها فرمان ایست می دهد .

2- چشمی ها توسط مانعی تحریک می شوند .

3- در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا درها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات مازند حفاظ تماس بگیرید.

ایراد احتمالی پنجم : درب دوم زمانی که به صورت کقایمشهر بسته می شود پس از چند لحظه دوباره حدود 10 الی 15 سانتیمتر باز می ماند .

راهکار : در این صورت جکها نیاز به تنظیم مجدد توسط تعمیرکار دارد و با واحد سرویس و خدمات مازند حفاظ تماس بگیرید.

 

مطالب مشابه