دوربین دید در شب چگونه کار میکند؟

کد مطلب : 402
تعداد بازدید : 905
27 آبان 1400
مزایای دوربین دید در شب
دوربین دید در شب چگونه کار میکند؟

 

دوربین دید در شب چگونه کار میکند؟

تمامی سیستم های دوربین مدار بسته دید در شب تصویر بهبود یافته الکترونیکی تهیه می کنند . یک سیستم مدار بسته ، دارای المان اپتیکی همچون لنز ، منشور و آیینه بوده و در کنار هم با در نظر گرفتن اصول اپتیکی خاص خود طراحی و بکار گرفته شده اند . علاوه بر اینها از عنصری بنام سلول تقویت تصویر در دوربین های مدار بسته بکارگیری شده است . این عنصر می تواند امکان مشاهده تصویر را در تاریکی حدود چند هزارم لوکس ( شرایط نور ماه و ستاره ) را فراهم نماید.

در قلب هر سیستم دید در شب ابزاری بنام لامپ تشدید کننده نور وجود دارد که به آن (Light Intesifier Tube) می گویند . این لامپ نور موجود را جمع کرده ( بعضی اوقات نور مرئی و بعضی اوقات نور مادون قرمز ) و نور را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . این الکتریسیته خیلی کم سپس تقویت شده و تصویر یک صحنه را برای ما نشان می دهد . مقابل لامپ ( محلی که تبدیل نور به الکتریسیته انجام می شود ) فتو کاتد نامیده می شود . قطر فتوکاتد در دوربین دید در شب 25 میلیمتر است

تمامی سیستم های دید در شب تک رنگ هستند . به عبارت دیگر رنگهای گوناگون را نشان نمی دهند و تصاویر را به رنگ سبز تیره نشان می دهند . علت انتخاب این رنگ بدلیل این است که چشم انسان نسبت به این رنگ حساسیت بیشتری دارد .

دوربینهای دید در شب (Night Vision System )

شیوه کار دوربینهای دید در شب در نتیجه داشتن محدوده ای از نور ، مانند نور مهتاب و ستاره  درحالت Passive  و یا نور مادون قرمز  در حالت Active می باشد. این نور که از فوتونها ساخته شده است در یک لامپ فوتونی جمع شده و از آنجا فوتونها به الکترون تبدیل می شوند . سپس الکترونها به واسطه الکتریسیته و فرایند شیمیایی ، مقدار بسیار بزرگی تقویت می شوند . الکترونها بعد از آن بسوی یک پرده فسفری جهت نمایان شدن تصویر پرتاب شده و ما می توانیم از میان عدسی چشمی دوربین ، تصویر تشکیل شده را که به رنگ سبز می باشد مشاهده نماییم . ساختمان داخلی یک نمونه دوربین در شکل ذیل نشان داده شده است.

سیستم کار دوربین دید در شب

طرز کار دوربینهای دید در شب به دو صورت فعال (Active ) و غیر فعال (Passive ) می باشد .

حالت فعال (Active )

در این حالت دوربین با استفاده از نور مادون قرمز (Infrared Radiation ) کار می کند . طرز کار بدین صورت است که اشعه مادون قرمز بوسیله یک لیزر ( نا مرئی ) یا نور افکن ( مرئی ) به طرف موضوع مورد نظر فرستاده می شود و با استفاده از این نور ارسالی تصویر موضوع را می توان در دوربین مشاهده نمود.

حالت غیر فعال (passive )

در این حالت کار سیستم دوربین ، تشدید نور حاصله از ستارگان یا ماه می باشد. در واقع در حالت passive دوربین از خود هیچ گونه پرتو نورانی چه مرئی و چه نامرئی ساطع نمی کند . بنابراین در هنگام استفاده در مقابل دشمن ، از نظر دشمن کاملاً محفوظ باقی می ماند و این یک مزیت نسبت به حالت active می باشد.

در واقع دوربین های دید در شب با این نوع سیستم کاری با تقویت نوری که از هدف باز تابیده می شود و رسانیدن آن به اندازه ای که بوسیله چشم انسان قابل تشخیص باشد ، امکان دید در شب را بوجود می آورند.

امواج مرئی ( Visible Waves )

طیف مرئی تنها محدوده ای است که بدون نیاز به هیچگونه وسیله ای می توان آنرا رؤیت کرد و دامنه طول موج آن عبارت است از : 400NM تا 760NM

امواج مادون قرمز (Infrared Radiaton )

مادون قرمز بخشی از طیف الکترومغناطیسی است که دارای طول موجی بین ( nm 760 –mm 1 ) می باشد .معمولاً مادون قرمز را به سه قسمت نزدیک (Near Infrared ) ، میانی (Mid Infrared ) و دور (Far Infrared ) تقسیم می کنند که در ذیل بیان شده است .

لازم بذکر است که فرکانس مادون قرمز بین ( T HZ 100 –T HZ 1 ) می باشد .

 

 

مطالب مشابه